Propojujeme elity komunitního trhu s komerčním světem

napříč naší komunitou a pravidelnými online setkáními Wuwej Community Market Day

Proč komunity a komunitní trh?

Komunity jsou nedílnou součástí života každého z nás.
A uvědomují si to už nejen lídři a vizionáři, kteří pomáhají komunity zakládat a rozvíjet, ale i lidé z veřejného života, byznysu nebo neziskové sféry.

Zapojení digitálních i komunit fungujících naživo do obchodu, podnikání a marketingových aktivit se neustále zvyšuje. Komunitní trh vzniká na základě potřeby komunit i poptávky společností.

I vy se můžete stát součástí komunitního trhu, přijít na naše tržiště, zaregistrovat svou komunitu, vstoupit do Wuwej komunity nebo nám poslat svou poptávku.
Podílejte se na formování komunitního trhu a ovlivněte i vy jeho směřování svým zapojením.

Dobrý obchod

je založený na vztazích. Tvořit vztahy se zákazníky, klienty a podporovateli našich myšlenek a vizí, znamená budovat a rozvíjet komunitu. To si uvědomuje naprostá většina lídrů, kteří se do této nikdy nekončící a krásné práce pustili.

Jak to děláme?

Spolupracujeme s lídry komunit

Propojujeme je s firmami a institucemi, které sdílejí stejné vize. Můžou tak navazovat partnerství a vzájemně se podpořit ve svých cílech.

 

Spolupracujeme s firmami a institucemi

Realizujeme pro ně průzkumy komunitního trhu a vyhledáváme vhodné komunity, se kterými by mohli spolupracovat nebo které by mohli koupit.

 

Propojujeme nabídku s poptávkou

Setkat se můžeme na pravidelných úterních setkáních nebo na Wuwej Community Market Day, který se koná vždy poslední úterý v měsíci v podvečer, od šesti do půl osmé.

Máte komunitu?

Zjistěte, jaká je hodnota vaší komunity na trhu.

Nechte ji ocenit díky naší unikátní Wuwej metodice. Porovnejte ji s obdobnými společnostmi v katalogu komunit.

Dejte vědět o své komunitě díky zápisu v katalogu.

Získávejte informace, sdílejte zkušenosti, vzdělávejte se, rozšiřte si obzory a networkujte i díky kontaktům, které získáte ve Wuwej komunitě mezi dalšími lídry a zástupci nejrůznějších společností.

Chcete víc? Pomůžeme vám najít strategického partnera,

propojíme vás s decision makery z byznysu, zástupci větších i menších společností. Provedeme vás celým procesem a budeme vám nápomocní jako mediátoři i v průběhu spolupráce.

Wuwej JE

společenství, které sdružuje lídry komunit,

 

PROCES,
KTERÝ VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ POTŘEB CELÉHO SPOLEČENSTVÍ,

 

 

I PRINCIP,
KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SRDCE KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE.