Vstupte do komunity Wuwej

Rádi s vámi budeme sdílet informace dřív než budou dostupné veřejně.

Přijměte naše pozvání a vstupte do Wuwej komunity.

Wuwej komunita je společenství lidí, kterým dává smysl práce s komunitami jako součástí šíření vizí, sdílení zájmů a smysluplných aktivit nebo budování brandu.

Díky této komunitě se propojíte se zajímavými lidmi a získáte kontakty z řad lídrů komunit nebo zástupců firem a organizací, decision makery nebo odborníky z nejrůznějších oblastí, především marketingu a community developmentu. Pomáháme také spojovat nabídku s poptávkou v oblasti obchodních partnerství nebo monetizace komunit, včetně jejich prodeje.

Komunita je propojená digitálně na platformě Slack. V této uzavřené skupině vytváříme zázemí pro komunitní tržiště (marketplace). Sdílíme, propojujeme se, networkujeme, podporujeme se a obchodujeme.

Vstupem do komunity získáte bezplatně také přístup ke vzdělávacím materiálům z oblasti komunit a jejich rozvoje – community development, včetně témat týkajících se komunitního trhu.

Jaké možnosti získáte díky komunitě wuwej?

Informace

Vzdělávejte se v tématech týkajících se komunitního trhu, rozvoje a budování komunit, ale i v dalších oblastech.

Networking

Rozvíjíme síť kontaktů, kterou můžete využít i vy. Můžete se tu setkat nejen s lídry komunit, ale i zástupce firem nebo agentur. Tady prostě poznáte úžasné lidi.

PARTNERSTVÍ

Propojujeme lídry komunit s decision makery i zástupci firem a organizací. Navažte s naší pomocí smysluplná obchodní partnerství. Po celou dobu jejich trvání budeme podporou pro vás i všechny další zúčastněné.

Obchod

Získejte přístup k neveřejným obchodním nabídkám. Využijte je pro sebe nebo šiřte mezi své kontakty. Pomáháme odkoupit zaběhnuté komunity pro obchodní společnosti i jednotlivce.

Spolupráce

Najděte ty správné lidi pro svůj projekt nebo nabídněte své služby v komunitě. Vzdělávejte nebo prezentujte to, co děláte v rámci Wuwej Community Market Day.

Informace

Vzdělávejte se v tématech týkajících se komunitního trhu, rozvoje a budování komunit, ale i v dalších oblastech.

Networking

Rozvíjíme síť kontaktů, kterou můžete využít i vy. Můžete se tu setkat nejen s lídry komunit, ale i zástupce firem nebo agentur. Tady prostě poznáte úžasné lidi.

PARTNERSTVÍ

Propojujeme lídry komunit s decision makery i zástupci firem a organizací. Navažte s naší pomocí smysluplná obchodní partnerství. Po celou dobu jejich trvání budeme podporou pro vás i všechny další zúčastněné.

Obchod

Získejte přístup k neveřejným obchodním nabídkám. Využijte je pro sebe nebo šiřte mezi své kontakty. Pomáháme odkoupit zaběhnuté komunity pro obchodní společnosti i jednotlivce.

Spolupráce

Najděte ty správné lidi pro svůj projekt nebo nabídněte své služby v komunitě. Vzdělávejte nebo prezentujte to, co děláte v rámci Wuwej Community Market Day.

 Co vám komunita přinese hned poté, co do ní vstoupíte?

Přístup do společného prostoru pro komunitu na platformě Slack

Kontakty na lídry komunit, decision makery, podnikatele i zástupce firem nebo agentur

Zajímavé články a obsah o komunitách a komunitním trhu

Neveřejné nabídky zajímavých komunit

Možnost spolupráce s Wuwej jako doporučitel i obchodník

Možnost prezentovat sebe, svou komunitu nebo podnikání či společnost v on-line komunitě

Propojení se stovkami zajímavých lidí přímo v komunitě i na akcích Wuwej

budujete vlastní komunitu?

Zjistěte, jak svou komunitu můžete s naší pomocí dál rozvíjet. Dokážeme ji ohodnotit a říct vám, jaké jsou pro ni obchodní i jiné možnosti.