O WUWEJ

Wuwej JE

společenství, které sdružuje lídry komunit,

 

PROCES,
KTERÝ VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ POTŘEB CELÉHO SPOLEČENSTVÍ,

 

 

I PRINCIP,
KTERÝ VYCHÁZÍ ZE SRDCE KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE.

 

Tým wuwej

Wuwej tým čítá aktuálně 5 stálých členů:
Jakub Pacanda – zakladatel projektu
Petr Macháček– finanční architekt
Kristýna Maková
– copywriterka a idea markerka
Jan Retter – grafik, webdesigner a growth hacker
Martin Seko – projektant aplikací, supervizor a IT developer 

 

Kdo wuwej založil?

Jakub Pacanda. Zabývá se Community Developmentem a rozvojem komunitního trhu v ČR. Od roku 2014 nejenže trendy v této oblasti sleduje, ale sám je vytváří. Vybudoval několik reálných i digitálních komunit. Proškolil stovky podnikatelů v tom, jak si svou komunitu vybudovat od nuly a sestavil funkční koncept Wuwej Univerzity pro vzdělávání nových Community Developerů a Digitálních Networkerů.

Od února 2021 staví komunitu Cestujeme udržitelně s Campiri, kam dosud osobně přivedl 2 000+ členů zajímajících se o rozvoj digitálního marketplace s obytnými vozy a karavany Campiri.cz.

Aktuálně se věnuje tématům migrace komunit na nové platformy. Jeho dlouhodobým cílem a vášní je zvyšování hodnoty zaběhnutých komunit i sebevědomí lídrů, kteří své komunity neumějí monetizovat nebo je prodávají pod cenou.